НПО инициират дискусия за ваксинопрофилактиката в България

На 30 юни.2014 г. в гр.София, в сградата на Българска академия на науките от 10:00 часа ще се проведе работна среща на тема:

„Ваксинопрофилактиката в Република България в контекста на европейския и световен опит“.

 

Това е поредна инициатива за партньорство между институции и граждани по въпроси свързани с ваксинопрофилактиката у нас.

Организатори са неправителствените организации: Национален информационен център за ваксини BG”, „Национална мрежа на родителите”, „Здравето – право на всеки”, „Българско хомеопатично общество“, „Алтернатива за здраве“

За участие в работната среща са поканени представители на Министерство на здравеопазването, Национален център по заразни и паразитни болести, Национален център по обществено здраве и анализи, Държавна агенция за закрила на детето, Български лекарски съюз, Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, лекари, граждани, журналисти.

Очакваме добронамерена и задълбочена дискусия за  имунизационната практика в България и възможносите за подобряване на процеса на ваксинопрофилактика.

Организаторите са убедени, че дискусията ще допринесе за активизиране на диалога между институции и граждани и до установяване на трайни партньорски взаимоотношения в тази област. 

Коментари

Няма коментари към момента.