Важно: ПРОМЕНИ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР!

В бр. 54 на ДВ от 01.07.2014г. бяха обнародвани изменения в Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България. Задължителните планови имунизации и реимунизации вече се извършват съгласно новият Имунизационен календар на Република България.

Трябва да отбележим следните съществени промени, които несъмнено представляват интерес за родителите.

Въведени са 3 приема на 6-компонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б по схема – 2, 4 и 6 месечна възраст.

На 18 месеца (не по-рано от една година след третия прием на 6-компонентната ваксина) се прави реимунизация с 5-компонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б.

Важно е да знаете, че с въвеждането на новата 6-компонентна ваксина приемите за хепатит Б се увеличават от 3 на 4 (до 24 ч. след раждането,на 2, 4 и 6 м.).

Предоставяме на Вашето внимание как изглежда графично и текстово (според Приложение №1 към чл. 2, ал. 2 от Наредба 15 за имунизациите в България) новият имунизационен календар на задължителните планови имунизации и реимунизации:

Untitled

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2:

Имунизационен календар на Република България

Навършенавъзраст Имунизация Ваксина Начин наприложение
1 2 3 4
През първите 24 часа след раждането Имунизация против хепатит Б Рекомбинантна хепатит Б ваксина мускулно, 0,5 мл
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина вътрекожно, 0,1 мл
От втори месец Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б мускулно, 0,5 мл
Имунизация против пневмококи Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0,5 мл
От трети месец Имунизация против пневмококи Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0,5 мл
От четвърти месец Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш,хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б мускулно, 0,5 мл
Имунизация против пневмококи Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0,5 мл
От шести месец Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б мускулно, 0,5 мл
От седми месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина вътрекожно,0,1 мл
От дванадесет месеца Реимунизация против пневмококи не по-рано от 6 месеца след III прием Конюгирана пневмококова ваксина мускулно, 0,5 мл
От тринадесет месеца Имунизация против морбили, паротит, рубеола Комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола мускулно, 0,5 мл
От осемнадесет месеца – не по-рано от една година след третия прием Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б мускулно, 0,5 мл
Шест години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит Комбинирана четирикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина мускулно, 0,5 мл
Седем години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту БЦЖ ваксина вътрекожно,0,1 мл
Единадесет години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту БЦЖ ваксина вътрекожно,0,1 мл
Дванадесет години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против морбили, паротит, рубеола Комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия Тд ваксина мускулно, 0,5 мл
Седемнадесет години – в календарната година на навършване на възрастта Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту БЦЖ ваксина вътрекожно,0,1 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия Тд ваксина мускулно, 0,5 мл
От 25-ата година – в календарната година на навършване на възрастта през 10 години Реимунизация противтетанус и дифтерия Тд ваксина мускулно, 0,5 мл

Нашите препоръки:

Предвид въвеждането на нова ваксина в Имунизационния календар на България, трябва да сте особено внимателни като родители.

  1. Изисквайте листовката предназначена за пациента от лекаря извършващ имунизацията.
  2. Запознайте се внимателно с нейното съдържание.
  3. Помолете за обяснение от медицинския специалист на това, което не разбирате.
  4. Проследете детето за проява на някаква реакция след ваксината и ако такава се появи се обърнете към лекаря, ваксинирал детето. Прочетете и тази информация.
  5. Ако се съмнявате, че детето Ви може да е болно или е било в контакт с болни, по-добре отложете ваксината за известно време. Личния лекар има право да отлага ваксинацията без проблеми за него до 3 месеца.
  6. Запомнете, че манипулацията, според законодателната уредба се извършва САМО от лекар (чл. 15 от Наредба 15 за имунизациите) след медицински преглед на детето!

Важно уточнение!

Тази статия има единствено информативен характер в полза на родителите!

Информацията е с препоръчителен характер и за лично ползване и в никакъв случай не замества консултацията със специалист! 

Коментари

Няма коментари към момента.