„Ваксинопрофилактиката в Република България в контекста на европейския и световен опит” – доклад

За първи път в резултат на гражданска инициатива, активно подкрепена от г-н Димитър Стоянов (към момента ексдепутат от Европейския парламент) се стигна до провеждане на „кръгла маса” на тема: „АКТИВНАТА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА И СВЕТОВНА ПРАКТИКА”.

Проведената на 11 април 2014г. в х-л „Радисън блу гранд” – гр.София „кръгла маса” има историческо значение за демократичното развитие на България. За пръв път в годините на прехода българските граждани изразиха своята воля по един изключително важен въпрос за настоящето и бъдещето на страната, засягащ ваксинацията през погледа на родителите. Той е израз на зрелостта на гражданското общество, на готовността му да участва в решаването на важни за държавата и нацията въпроси.

Пред представителите на Министерство на здравеопазването и Държавна агенция за закрила на децата, уважили събитието с присъствието си, г-жа Петкана Бакалова изнесе блестящ доклад, разкриващ мястото на България и проблемите във ваксинопрофилактиката от гледна точка на родителите, като активни участници в процеса, позовавайки се на официална и актуална информация.

Имаме удоволствието да Ви запознаем с пълния текст на доклада, за което изключително благодарим на г-жа Петкана Бакалова!

„ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ И СВЕТОВЕН ОПИТ” – доклад – Петкана Бакалова

Информацията от този доклад може да бъде ползвана свободно при спазване на условието за коректно посочване на автора Петкана Бакалова (petkana.bakalova@gmail.com)!


 

Коментари

Няма коментари към момента.