Новини

16 май 2015 г. Отговор на Отворено писмо относно задължителния характер на ваксините

22 април 20125 г. Европейска петиция за „Уважение, насърчаване и защита на свободата на информирано съгласие при ваксиниране в цяла Европа“

30 януари 2015 г. Становище на сдружение „Здравето – право на всеки” относно задължителността на ваксините и правото на свободен информиран избор

19 декември 2014 г. Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване

1 декември 2014 г. Отворено писмо до министърът на здравеопазването д-р Петър Москов

28 юни 2014 г. НПО инициират дискусия за ваксинопрофилактиката в България

18 юни 2014 г. Становище на сдружение „Здравето – право на всеки“ по отношение на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

23 април 2014 г. Кръгла маса „“Активната имунопрофилактика в България в контекста на европейската и световна практика.“


(коментарите са забранени)