За нас

В днешната динамична обстановка все по-малко време отделяме за съхранение на собственото си здраве. Свикнахме да мислим, че то зависи от държавата и лекарите и прехвърлихме отговорността за него върху тях. Все по-често и по масово се използва термина „обществено здраве” и все по-малко „индивидуално здраве”. Говорим за права на пациента, но свързани повече със защита на общественото, а не на индивидуалното здраве.Наша задача е да се грижим за личното си здраве и за здравето на децата си, като притежаваме свободни права как да лекуваме и профилактираме себе си и своите деца.

Чрез здравна профилактика може да се промени доминиращата роля на медицината, която мисли повече за общественото отколкото за индивидуалното. Такава промяна не настъпва бързо и лесно. Причините са много и са свързани с възпитание и образование, културата и религията, финансиране за профилактика, социална реклама, здравно възпитание и обучение. Факторите, влияещи върху здравето на човека, са биологични и наследствени, поведенчески, околната среда, социално-икономическото и психологичното състояние на индивида, семейството и обществото, в което той живее. Подобрявайки индивидуалното здраве ще доведе до подобряване и на общественото такова. Именно това е причината да създадем настоящото сдружение.

Гражданско сдружение „Здравето – право на всеки” (Society oriented non-profit association“Health – It Is Your Right to Have It“)е доброволна, демократична, неполитическа организация с нестопанска цел за общественополезна дейност в областта на здравеопазването, саногенното възпитание и начин на живот. Не представляваме ничии финансови, политически и религиозни интереси. Обединени сме от стремежа осъзнато да се отнасяме към съхраняване на собственото здраве и здравето на нашите деца.

Саногенен (лат. Sanitas – здраве и gen – поколение) се употребява в смисъл – лична отговорност за здравето и право на избор за лечение и профилактика, както за нас така и за поколението, което създаваме. Дефиницията на Световната здравна организация (дадена през 1948г. и непроменена до днес) за здраве, гласи: “Състоянието на пълно физическо, ментално (психическо) и социално добруване, а не само отсъствието на болест или недъг”.

Изхождайки от тези две дефиниции си поставихме следните цели:

    1. Да популяризираме сред обществото проблемите във ваксинопрофилактиката и целите на саногенното възпитание и начин на живот чрез провеждане на обществени дебати и издателска дейност по теми свързани с тях.
    2. Да осъществяваме връзка между гражданското общество и институциите в страната по отношение на проблемите, свързани със информационния дефицит относно ваксинопрофилактиката и саногенното възпитание и начин на живот.
    3. Да подпомагаме подобряването на законодателството посредством участие в изготвянето на изменения в нормативните актове, свързани с всички области на здравеопазването.
    4. Да работим с институциите, от които зависи създаването на Фонд за безплатно лечение на лица пострадали от задължителните ваксини включени в Имунизационния календар на Република България.
    5. Да работи активно за създаване на Писмено информирано съгласие относно ваксините и промяна на статуквото им от задължително към препоръчително.

(коментарите са забранени)