Членство

       20822_525868460785829_109590571_n

Ако подкрепяте каузата за промяна на ваксините, включени в Имунизационния календар на България, от задължителни на препоръчителни, повишаване здравната култура, избор не само в методите на лечение, но и на профилактичните дейности за поддържане и опазване на здравето и искате да участвате активно в постигането им, Ви каним да станете част от нашето сдружение.

За да станете наши членове е необходимо да изтеглите и разпечатате посочения по-долу формуляр, да го попълните, подпишете и изпратите на посочения по-долу адрес на сдружението.

Това са формуляри в pdf и doc формат. Необходимо е, преди да подадете своята молба за членство, да се запознаете с нашия Устав.

Заявление за членство(.pdf)

Заявление за членство (.doc)

Адрес за подаване на молби за членство:

Варна    9000,
ул. „Христо Попович” № 15
Стела Кючукова
Сдружение “Здравето – право на всеки”
Председател: Стела Кючукова
тел:
+359 899 935 368
mail: pravonazdrave@gmail.com
 

Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, които приемат неговия устав, заплатят членския си внос и желаят да помагат за развитието му. Отворени сме към всички, които желаят да подкрепят нашата кауза, към специалисти в областта на здравеопазването, лекари, представители на обществени организации, медии.(коментарите са забранени)