Информация за родителите, решили да откажат ваксинация за своето дете!

В България с цел предпазване на гражданите от заразни болести се правят задължителни имунизации. Министърът на здравеопазването определя с наредба лицата, които подлежат на имунизации, както и реда, начина и сроковете за тяхното извършване.

Тази статия е в помощ на всички родители, които по някаква причина решават да откажат ваксини за своите деца. Няма да обсъждаме въпросът „защо”, тъй като считаме, че това решение е лично и свързано с поемане на съответни отговорности. Все по-често, обаче се случва да срещаме въпроси за подробностите и последиците при отказ от ваксини. Ще ви представим нормативно как е уреден този въпрос, без да твърдим, че се прилага към всеки родител отказал ваксини.

Интернет е мощен информационен двигател на днешното общество. Присъства в живота на всеки от нас. Предлага ни лесен и бърз достъп до огромно количество информация на различни езици. Въпреки това не всеки има времето, търпението, разбирането и желанието да чете всичко. В тази статия ще се опитаме да синтезираме основните въпроси и възможно по-точни отговори. Трябва да отбележим, че  са възможни различни от описаните възможности.

Препоръчваме Ви, преди да вземете каквото и да било решение и пристъпите към реализирането му да проведете консултации с компетентните длъжностни лица (юристи и медицински специалисти).
 1. „Как да откажа ваксини в родилното и трябва ли да плащам нещо?”

Нашият съвет е да проучите предварително какви са изискванията на лечебното заведение, защото има няколко варианта:

 • Собственоръчно написана от Вас Декларация, в която изразявате писмено своето желание, някои лечебни заведения искат нотариална заверка.
 • Самото лечебно заведение Ви предоставя техен формуляр, който Вие подписвате, тук правим отново уточнение, че е възможно да искат нотариална заверка.
 • Препоръчително е подписването на документите да става при приемане в лечебното заведение, но отново зависи от вътрешния ред и ситуацията (например при спешност, може да Ви предоставят този формуляр след раждането).
 • При изразен отказ от ваксини Вие НЕ ЗАПЛАЩАТЕ НИЩО свързано с отказа. Това е уредено нормативно с Указание №7 от 01.06.2011 г. към НРД 2011 на НЗОК, което важи и към момента.
 • Когато заявите Вашия отказ, задължение на неонатолозите и педиатрите (лекарите, които отговарят за живота и здравето на новороденото по време на болничния престой) е да Ви информират за ползите от ваксините и рисковете, които поемате след като ги отказвате. Те са задължени също така да Ви докладват в РЗИ.
 • В случай, че от лечебното заведение Ви докладват ще получите покана от РЗИ, след изписване на детето да се явите при тях на разговор и евентуално да ви издадат документ за извършено административно нарушение. Ако в тримесечен срок от извършване на нарушението не бъде съставен АУАН(акт за установено административно нарушение), такъв не се съставя.Сигурен метод да се избегне покана от РЗИ за съставяне на акт, е неполучаване на покана от пощальон (Български пощи или друг куриер). Важно уточнение! Неполучаването на покана по начин, който няма контакт с пощальона.Ако се откаже на пощальона, той вписва, че му е отказано получаването, респективно се счита, че поканата е получена.
  Без получаване на официална покана и без среща с инспектори от РЗИ няма вариант да ви бъде съставен АУАН законно. Но ако все пак получите покана, в която е записано да се явите за съставяне и връчване на АУАН, по-добрият вариант е да отидете и да получите АУАН. Възраженията по него се дават или в момента, или в тридневен срок от връчването му. Възможно е в самия АУАН да се запише, че възражението ще бъде представено в тридневен срок пред органа, издал акта.В шестмесечен срок от връчване на АУАН се издава НП. То няма срок за връчване. Но срокът за обжалване на НП е 7 дни след връчването му.Обжалването на НП се решава в съда до две инстанции. Няма държавни такси за тези дела, освен наемането на адвокат. Последните няколко години няма спечелени дела от РЗИ, особено на втора съдебна инстанция. Апелираме всички да обжалват глобите.Описаният ред е по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).Ако РЗИ се опита да връчи АУАН чрез полиция и полицаят не Ви е открил на домашен адрес, изпращат призовка. В призовките са цитирани текстове от НПК, които нямат никаква връзка с ЗАНН, т.е. ако не се отзовете на полицията, не сте в нарушение.
 1. „Не желаем да ваксинираме детето, как става това при личния лекар?”
 • При личния лекар не е необходимо депозирането на писмен отказ от ваксини, предвид на това, че този отказ може да бъде оттеглен по всяко време. Достатъчно е подпис върху амбулаторния лист, в който се описват проведените дейности (анамнеза, преглед и др.) и в журнала за проведените имунизации.
 • В случай, че откажете ваксинации при личния лекар, той е длъжен да Ви докладва в РЗИ. Служителите в РЗИ, от своя страна ще Ви поканят на разговор. Могат да Ви съставят акт за установяване на административно нарушение (АУАН) въз основа, на който да издадат Наказателно постановление. (виж въпрос1, т. 6).
 1. „Детето ми не е ваксинирано или има някои от ваксините. Може ли да посещава детска ясла или градина?”
 1. „Детето не е ваксинирано, мога ли да получавам месечни социални помощи (по-известни като „детски”)?”
 1. „Може ли да откажат да приемат детето ми в група за предучилищна подготовка?”
 • Зависи къде искате да запишете детето. Ако е в група към детска градина, ще Ви бъде отказан прием, но ако е към училище –нямат право, т.като според Конституцията (Чл. 53) и Законът за народната просвета (Чл. 20) образованието и предучилищната подготовка от 5г. възраст са задължителни.
 1. „Какви са глобите при отказ от ваксини?”
 • В Закон за здравето, глава VІІІ Административнонаказателни разпоредби са определени сумите за констатирано нарушение:

Чл. 209. (1) Който не се яви на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване – от 100 до 200 лв.

(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на длъжностните лица, които са възпрепятствали явяването на лицата за извършване на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване и имунизация.

(3) Родители или настойници, които не осигуряват провеждането на задължителните имунизации на децата си, се наказват с глоба от 50 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е от 100 до 200 лв.

Важно уточнение!

Тази статия има единствено информативен характер в полза на родителите!

Информацията е с препоръчителен характер и за лично ползване и в никакъв случай не замества консултацията с лекар и/или юрист! 

Comments: 10

Напшете коментар »

 
 • Надя

  Искам да попитам ако съм отказала ваксини на дете на шестата и на седмата година ,при постъпване в първи клас,при липса на някои от ваксините,могат ли детето да не го приемат в училище?

   
   
   
  • Уважаема Надя, по сега действащото законодателство няма причина да се откаже прием на детето Ви в училище. Това е гарантирано право чрез Конституцията на Република България:
   „Чл. 53. (1) Всеки има право на образование.
   (2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.“
   За съжаление, винаги има и изключения! Някои училища, които са с по-високи изисквания обявяват предварително, че изискват и имунизационен паспорт с извършени всички ваксини за съответната възраст (но това е изрично поставено условие още при обявяване на условията и необходимите документи за прием в училището). Ако не съществува такова условие, то няма причини да се откаже такъв!

    
 • п тачев

  каква е глобата след 3 то нарушение а при всяко следващо

   
   
   
  • Здравейте, отговорът на Вашият въпрос е дефиниран в Закон за здравето, чл. 209 (3), като под „повторно“ не се има предвид само второто поред нарушение, а всяко след първото (второ, трето, четвърто и т.н.), като сумата (от 100 до 200 лева) се определя от РЗИ или Районен съд по местоживеене, ако се води дело.

    
 • Паулина ..

  Здравейте. Детето ми е на 2г. и има само една ваксина. Останалите ваксини ги отказах. Личният лекар ми даде да подпиша заявление за отказ от ваксини,като е подкрепен от закон за човешките права и т.н Ще уважат ли подобно заявление в яслата при подаване на документи?

   
   
   
  • Здравейте. Трябва да се запознаете с Правилата за прием на интересуващото Ви детско заведение. Но трябва да знаете, че такъв отказ не е равнозначен на медицинското свидетелство за освобождаването от ваксини по медицински показания, което дава право на прием в детско заведение. Ако кандидатствате чрез Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) по електронен път, то е добре предварително да се срещнете с ръководството на детската ясла.

    
  • Паулина,имахте ли някаква глоба ,заради отказа от ваксините.Имам бебе на 6м. и не искам да му бият никакви ваксини…. и се интересувам от въпроса.

    
 • Ваня

  Здравейте поради нашумялите ваксини напоследък не искам да правя на детето си реимунизация на пентаксим . Мога да откажа при педиатърката му . Но въпроса е друг ако му навредят колебая се без ваксина лошо с турска ваксина пак лошо

   
   
   
 • Ани

  Предстои ми среща с човек на РЗИ.Мога ли директно да откажа ваксините без да ми губят времето с обяснения?
  Мога ли да извадя научни материали от интернет , защо съм против ваксините и да ги представя на чиновника на РЗИ?
  Мога ли да откажа да заплащам глоба?
  Задължително ли е явяването в съда при отказ? На кого трябва да платя ако се стиге до заплащане?

   
   
   
 • OLIA

  VNUKA MI E NA PO4TI 8 GODINI…OTKAZAXME MANTU…ZA TUBERKOLOZA.SEGA NE NI DAVAT BELEJKA ZA DETSKITE.PROBLEM..OTKAZOXME ZA6TOTO PLA4E..I SME OBE6ALI 4E POVE4E NEMA DA RAZRE6AVAME DA MU SLAGAT INJEKSII.PROBLEM..PRITESNIAVAM SE 4E 6TE SE DARPA.