Кръгла маса „“Активната имунопрофилактика в България в контекста на европейската и световна практика.“

На 11.04.2014 г. в хотел „Радисън Блу Гранд“ – София се проведе кръгла маса на тема „Активната имунопрофилактика в България в контекста на европейската и световна практика.“
Организатор бе Димитър Стоянов – независим член на Европейския парламент.

В конференцията взеха участие:

д-р Ангел Кунчев – главнен държавен инспектор по здравеопазване,

Бистра Зографова и Гинка Шуклева – представители от Държавна агенция за закрила на детето,

представители на неправителствени организации – нашето сдружение, Национална мрежа на родителите, Асоциацията на студентите по Медицина в България, Българско хомеопатично общество, Българско вегетарианско общество, Екофорум за устойчиво развитие и

родители.

 

Коментари

Няма коментари към момента.