Отворено писмо до министърът на здравеопазването д-р Петър Москов

На 01.12.2014 година нашето сдружение изпрати отворено писмо до министърът на здравеопазването д-р Петър Москов. В него задаваме конкретни въпроси свързани с нововъведената 6-компонентна ваксина и мерките, които е предвидила държавата, за да отговори на европейските изисквания за по-строг контрол при проучването на новите лекарствени средства за 5-годишен период. Писмото беше подкрепено от родители и лекари, които приемат идеята за едно по-качествено здравеопазване, за достъп до вярна и пълна информация, а също и за правото на свободен  информиран избор не само за лечение, а в конкретика и за профилактичната дейност  – ваксинопрофилактика.

Текстът на Отворено писмо до министърът на здравеопазването д-р Петър Москов

П.П. От съображения за сигурност имената на подписалите, са заличени, но фигурират в оригинала!

 

Коментари

Няма коментари към момента.