Становище на сдружение „Здравето – право на всеки“ по отношение на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Сдружение „Здравето- право на всеки“ е обединение на граждани от цялата страна, които се интересуват от живота и здравето на децата и всички въпроси свързани с ваксинопрофилактиката. Мисията на организацията е да заздрави и улесни сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на гражданите в България.
Осъзнавайки важността на ваксинопрофилактиката като средство и начин на борба за ликвидиране на част от заразните заболявания в световен мащаб, приветстваме предложението за промени в Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите, доколкото то ще улесни постигането на поставените цели и ще е по-добро решение за децата от гледна точка осигуряване на съвременни и нови ваксини.
Не може да не реагираме, обаче на предложените промени в Наредбата, конкретно за въвеждането на новата 6-компонентна ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит Б и хемофилус инфлуенце тип Б. С въвеждането на тази ваксина се оказва, че се увеличава броят приемите на хепатит Б-ваксината. От досегашните три приема, се предвижда да станат четири. Тук възникват въпросите:
1.Кое налага това увеличаване на приемите, при положение, че са достатъчни три за постигане на оптимална защита и до изработване на високи концентрации антитела, а четвърти прием е предвиден само при извънредни ситуации (при т.нар. „бърза схема“ на приложение – 0, 1 и 2 мес, или при изключителни ситуации – пътуване, наваксване, епидемична обстановка и т.н.)?
2. Защо това не е отразено като промяна в Наредба 15 от 2005 г. в чл. 19. т.1, който гласи:
“ „Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Имунизацията се счита за завършена при:
1. (нова – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г., изм. – ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) три приема рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б;“

В предложената промяна, публикувана на сайта на Министерство на здравеопазването няма промяна на броят приеми за хепатит Б. Но в § 6. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се вижда следното:

capture-20140618-091617

Нашите предложения:
1. Да се запази приемът на хепатит Б-ваксината в първите 24 часа след раждането само за рисковите групи или при изразено желание от страна на родителите, както е прието в повечето страни-членки на Европейския съюз ИЛИ да се промени чл. 19 т.1.
2. Според нас, когато се въвежда нова ваксина, каквато е тази 6-компонентна, би трябвало да има предварителна информационна кампания отправена към родителите и по-строги мерки за проследяване на постваксиналните реакции. Нашето предложение е тези мерки да бъдат включени в Наредба 15, за да се спазват особено ако ваксините подлежат на постмаркетингови и/или други допълнителни проучвания, каквато най-вероятно ще е новата за Имунизационният календар на България ваксина.
Като обобщение и предвид спецификата на дейност на сдружение „Здравето – право на всеки“ , препоръките ни се отнасят основно до подобряване на законодателството засягащо ваксинопрофилактиката.
Вярваме, че препоръките ни ще бъдат взети под внимание. Разчитаме на ползотворно сътрудничество с отговорните органи и институции и оставаме на разположение за коментари и допълнения.

Сдружение „Здравето- право на всеки“
18 юни 2014 г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България 

Comments: 1

Напшете коментар »

 
  • Ди

    Абсолютна лудост е следният парадокс: законът в България да се изменя спрямо търговски продукт! Кои в крайна сметка са задължителните ваксини в България и техните необходими приеми?! Не трябва ли това да бъдат МИНИМАЛНИТЕ възможни за постигане на имунитет, САМО от най-рисковите болести и щамове. Не може да се променя имунизациония календар, защото някой ваксинопроизводител е решил да предлага повече продукти в 1 опаковка, както стана с промяната от 2010 с въвеждането на 5 компонентната ваксина Пентаксим и сега част от задължителния прием е и хемофилус инфлуенца тип Б компонентната? Когато се изготвя имунизационен календар, особено пък такъв със задължителен характер, единствено, което трябва да се взима под внимание е епидемологичната обстановка и реалният риск от самото заболяване, тъй като, ще се съгласите, при всички положения и обикновената настинка може да причини усложнения и дори фатални такива, но е излишно и просто смешно да се хванем да се ваксинираме срещу нея, нали? Ваксините не са безобидни! Те са сериозно вмешателство и докато наистина някои от тях, сравнени с болестите, срещу които са изработени и рискът от заразяване, наистина са „по-малкото зло“, то други са меко казано излишни и съвършено безмислени. Освен това, подобна тенденция е монополизъм – дадена компания предлага продукт и държавата изменя законодателството си така, че да сме длъжни да го консумираме. Това е абсурдно! Всяка задължителна компонента от календара трябва да се преразгледа и за нея трябва да се дадат категорични аргументи, подкрепени със статистически данни и разяснения и всички такива, които не могат да бъдат аргументирани след преценка на полза/риска, да отпаднат, БЕЗ ОГЛЕД НА ТОВА ДАЛИ СЕ СЪДЪРЖАТ В ЕДНА ОПАКОВКА С ДРУГИТЕ. Що за закони са това иначе?!…Що помия се лее срещу хората, които са против задължителния характер на ваксините и техните опасения, че вместо за тяхно добро, ваксините се налагат заради фармацевтичните интереси и биват обвинявани като параноици изплашени от конспиративни теории, ама я се замислете – това горе на какво ви прилича?