Становище на сдружение „Здравето – право на всеки” относно задължителността на ваксините и правото на свободен информиран избор

Несъмнено целта на всички институции (международни и местни) и работещите под тяхно ръководство в сферата на здравеопазването като основна цел и приоритет поставят здравето и грижите за неговото опазване и/или възстановяване.
Една незначителна част от профилактичните мероприятия са ваксините. Факт е, че са уникално научно постижение и се прилагат все по-нови и безопасни технологии в тяхното производство. Въпреки това, през последните години наблюдаваме нарастващо противопоставяне и насаждане на незачитане на различното от съществуващото до момента задължение за ваксиниране. В резултат се стигна до неприязън, конфликтни ситуации, дори открита омраза.
Липсата на диалог, ясно обособена отговорност, информация и отправени най-често чрез медиите обвинения и обидни квалификации, разчитайки единствено на служебно положение и степен на образование доведе до рязък спад в доверието както към личните лекари, така и към здравните власти (МЗ, НЦЗПБ, РЗИ) и същевременно се увеличи броят на родителите готови да пристъпят към отказ от ваксинация.
Считаме, че е време да направим първата стъпка и темата „За и Против ваксините” да бъде забравена и да стъпим на плоскостта „ПРАВО на информиран избор.
Никой на този свят не се ражда компетентен по всички въпроси, но с подходящата информация поднесена по подходящ начин всеки може да придобие необходимата компетентност да вземе самостоятелно или съгласувано с партньора си отговорно решение.
Един от водещите въпроси, „крайъгълен камък” за страховете на родителите и причина за отказ от ваксини са възможните прояви на реакции след ваксинация, свързани с промяна в здравето и поведението на детето. За съжаление, в медийното пространство се налага експертното мнение, че тези реакции са нищожни, дори изобщо липсват в България, което противоречи на информацията в специализирани медицински издания. Личните разкази на родителите, дори и без наличие на необходимата медицинска документация също подкрепят тезата за съществуващи проблеми.
Няма родител, който да приема за нормално и логично детето му да прояви симптоми на заболяване и то след ваксина, за която предварително му е внушено, че е единственото решение за сигурно здраве и спокойствие.
Липсата на публичен регистър за нежеланите постваксинални реакции, предизвиква недоверие в системата и чувство за умишлено укриване на информация. Тези действия водят до това, че дори детето да бъде увредено, няма отговорни, било то лекар, фармацевтична компания или държава (която задължава) не може да търси обезщетение за нанесена вреда, особено ако състоянието е тежко и изисква скъпоструващо и продължително лечение. Съответно родителят губи своето доверие в медицинската наука и упражняващите я.
Липсва достатъчно количествена и качествена, ясна и лесно достъпна информация на немедицински език за родителите. Оказва се и крайно недостатъчно залагането единствено на авторитета на лекарите. Липсата на желание за комуникация създават усещането за нередности и умишлено прикриване на факти.
Въпросите свързани с ваксините се засягат изключително слабо още по време на бременността и в неонатологичните отделения. Приоритет на личния лекар са преглед и анамнеза, но рядко се говори за ваксините, защото времето е недостатъчно за всички препоръки и информацията за ваксините е сведена до минимум, а в масовият случай не се предоставя. Незапознатите родители не задават въпроси, защото логично е, не знаят какви.

Нашите искания са:
1. Промяна на Закона за здравето и Наредба № 15 за имунизациите в Република България – ваксините от задължителни да станат препоръчителни.
2. Писмено информирано съгласие преди ваксинация.
3. Право на свободен информиран избор за ваксините.
4. Създаване на публичен регистър за нежеланите реакции след ваксинация.
5. Създаване на фонд за обезщетения на пострадали от ваксини.
6. Премахване на ограниченията за посещаване на детски заведения (ясли и детски градини), ако родителите са изразили писмено желанието си да не ваксинират детето/децата си.
7. Премахване на условието месечните помощи за деца да са обвързани с ваксините, при положение, че отговарят на останалите условия.

 

Коментари

Няма коментари към момента.