Archive for май, 2014

Какво трябва да знаем и да предприемем при възникване на нежелана реакция след ваксинация!

„Ваксинопрофилактиката в Република България в контекста на европейския и световен опит” – доклад