Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване

На 12.12.2014 година в сайта на Министерство на здравеопазването бе публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване. Изпратихме нашата позиция относно предложената т.15 към чл.19, ал. 7, която се отнася за дейност на НЗОК и гласи: „15. проучва удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, съгласно методика, одобрена от надзорния съвет по предложение на управителя;“.

 

 

Коментари

Няма коментари към момента.