Новини

Отговор на Отворено писмо относно задължителния характер на ваксините

Европейска петиция за „Уважение, насърчаване и защита на свободата на информирано съгласие при ваксиниране в цяла Европа“

Становище на сдружение „Здравето – право на всеки” относно задължителността на ваксините и правото на свободен информиран избор

Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване

Отворено писмо до министърът на здравеопазването д-р Петър Москов

НПО инициират дискусия за ваксинопрофилактиката в България

Становище на сдружение „Здравето – право на всеки“ по отношение на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Кръгла маса „“Активната имунопрофилактика в България в контекста на европейската и световна практика.“