Последни публикации

Инфекциозни заболявания на червата

Прочетете »

 

Важно: ПРОМЕНИ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР!

Прочетете »

 

НПО инициират дискусия за ваксинопрофилактиката в България

Прочетете »

 

Становище на сдружение „Здравето – право на всеки“ по отношение на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

Прочетете »

 

Информация за родителите, решили да откажат ваксинация за своето дете!

Прочетете »

 

Какво трябва да знаем и да предприемем при възникване на нежелана реакция след ваксинация!

Прочетете »

 

„Ваксинопрофилактиката в Република България в контекста на европейския и световен опит” – доклад

Прочетете »

 

Нашата анкета

Прочетете »

 

Кръгла маса „“Активната имунопрофилактика в България в контекста на европейската и световна практика.“

Прочетете »